Bostadsområde - Barkarby

I anslutning till Barkarby handelsplats har det byggts 1000-tals nya bostäder. 

Vi fick i uppdrag att asfaltera gång- och cykelvägar, handikappsanpassa portingångar samt lägga kantsten.

1/3

© 2020 av Stockhom Asfalt & Mark AB

  • Linkedin