top of page

Bostadsområde - Barkarby

I anslutning till Barkarby handelsplats har det byggts 1000-tals nya bostäder. 

Vi fick i uppdrag att asfaltera gång- och cykelvägar, handikappsanpassa portingångar samt lägga kantsten.

bottom of page