top of page

Tunnelbanan i Sthlm

Stockholms tunnelbanenät sträcker sig idag över 110 km och har ett 100 tal stationer i bruk på de tre delsystemen, Gröna, Röda och blå linjen.

Stockholm Asfalt och Mark fick i uppdrag att renovera 12 st stationer. Rivning, utjämning, förstärkning av armering, återställning samt nyasfaltering. Projektet pågick i ungefär ett år.

bottom of page