top of page

Norvik Hamn - Nynäshamn

Vid Norviksudden i nynäshamn byggs idag ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Hamnen är anpassad för att kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön.

 

Stockholm Asfalt har asfalterat och kommer att fortsätta asfaltera stora delar av hamnen samt områden i anslutning till denna. 

bottom of page